Polityka prywatności / RODO

1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest:

Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne "DANIEL" Edmund Danielewski, Nowy Targ 63, 82-410 Stary Targ.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie internetowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

2. Administrator Danych

Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne "DANIEL" Edmund Danielewski jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli skorzystałeś z formularza kontaktowego na naszej stronie to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
a. zgodnie z RODO,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: firma_daniel@op.pl

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

3. Pliki cookies

Witryna www.pwdaniel.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

4. Klauzula informacyjna RODO

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W związku z tym informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne "DANIEL" Edmund Danielewski, Nowy Targ 63, 82-410 Stary Targ.
 2. Dane osobowe zostały pozyskane od Państwa podczas nawiązywania współpracy w zakresie produkcji i sprzedaży drabin, elementów więźby dachowej, tarcicy.
 3. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W szczególności są to dane pozyskiwane przez nas podczas zawierania umowy , jak i jej realizacji, a obejmujące m.in.:
  • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
  • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO, tj. w związku z koniecznością:
  • wykonania umowy świadczenia usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne "DANIEL" Edmund Danielewski – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  • marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Przedsiębiorstwa Wielofunkcyjnego "DANIEL" Edmund Danielewski, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
  • finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art. 74 - Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego.
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Przedsiębiorstwa Wielofunkcyjnego "DANIEL" Edmund Danielewski, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu Przedsiębiorstwa Wielofunkcyjnego "DANIEL" Edmund Danielewski, przez okres 2 lat od zakończenia umowy.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, m. in. firmy kurierskie, Poczta Polska S.A., firmy transportowe, podwykonawcy, dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora wynikający z celu przetwarzania danych, do czasu wygaśnięcia Pani/Pana uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących norm.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu cofnięcia zgody należy skontaktować się z Przedsiębiorstwem Wielofunkcyjnym "DANIEL" Edmund Danielewski, lub wysyłając na maila na adres firma_daniel@op.pl.
 8. Ma Pan/Pani prawo wzniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia i realizacji umowy (zamówienia/zlecenia).